Aşil Kopması

Aşil Kopması

 
Tendon kopmaları içerisinde en önemli tendon yaralanmasıdır. Özellikle orta yaştaki erkeklerde, futbol ve basketbol sırasında ani zorlama sırasında oluşur.

Aşil kopmasında tendonun koptuğu yer kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Çoğunlukla kopma, tendonun topuk kemiğine (kalkaneus) yapıştığı yerin yaklaşık 3-4 cm üst kısmında olur.

aşil kopmasıDaha az sıklıkla da topuk kemiğine yapıştığı yerden olur ki bu daha ciddi bir sakatlıktır.

Aşil Kopması Belirtileri

 
Aniden, bıçak saplanır gibi ağrı veya alt bacakta bir şeyin koptuğunu hissi en tipik bulgudur. Parmak ucunda yükselen kişinin aniden topuğu yere değer, yürüyemez, adım atmak isterse topuğun hemen biraz yukarısı ağrır. Kısa zamanda Aşil tendonu üzerinde ağrı ve duyarlılık olur. Yırtık olan yerde ellemekle boşluk hissi gelmesi tanıda yardımcıdır. Gecikmiş olgularda aradaki boşluk iyileşme dokusu ile dolsa bile, ayak bilek hareketinde güçsüzlük vardır.

Tam kopmaların tespitinde Thompson testi oldukça yararlıdır. Bu testte hasta yüz üstü yatırılır ve baldır bir elle sıkılır; normalde sıkıştırmayla ayak bileği hareket eder,  ancak tam yırtılma olduğunda ayak yeterince hareket etmez. . Kopmuş aşil tendonu tanısında klinik muayene en başarılı verilere sahipse de, günümüzde ultrasongrafi ve MRG (emar) diğer tanı araçlardır. Bunlardan MRG, yumuşak dokuyu çok iyi göstermesi ve radyasyon olmaması avantajlıdır.

Aşil Kopması Tedavisi

 
Cerrahi ve konservatif (ameliyatsız) yöntemler halen uygulanmakta ise de, son yıllarda cerrahi girişim daha yaygın kullanılmaktadır. Her iki yöntemin kendisine özgü üstünlükleri vardır.

Konservatif (ameliyatsız) tedavi bacağın 4-6 hafta süre ile alçıya alındığı (ya da alçı botu uygulandığı) ve üzerine basma ve hareketin geç verildiği bir yöntemdir. Yaralanmayı izleyen ilk 48 saatte yapılan alçı tedavisinin sonuçları cerrahi kadar yüz güldürücüdür. Ancak 1 haftadan fazla gecikmelerdeki konservatif tedavide tekrar kopma olasılığını artırmaktadır Yırtık sahasına PRP (trombositten zengin plazma) uygulanması iyileşmeyi hızlandırdığı düşünülmektedir ve son yıllarda artan sıklıkla uygulanmaktadır. Bu tedavinin amacı ayak bileğini bükük şekilde sabitleyerek yırtılmış tendon uçlarını bir arada tutmak ve iyileşmesini beklemektir. İlk olarak 30-40 derecede sabitlenir. Her hafta alçının bükük pozisyonu 10 derece azaltılır ve ayak bileği düz hale gelince (3. hafta bitiminde) hastanın kısmi yüklenmesine izin verilir. 2-3 hafta kısmi yük sonrası hastanın tam yüklenmesine izin verilir.

Konservatif (Ameliyatsız) yöntem kimlere daha çok uygulanır? 

Bu yöntem çoğunlukla ileri yaşta, aktif spor yapmayan, beraberinde ek hastalığı olan (diyabeti bacak damar hastalığı gibi) düşük aktiviteli hastalarda daha çok seçilir.

Ameliyatsız (konservatif) yöntem, genç, aktif spor yapan bireylerde çoklukla seçilmez. Ameliyatsız yöntemde iyileşen tendonun yeniden kopma ihtimali daha yüksektir.

Hangi hastalar ameliyatsız yöntem için uygun değildir?

  • Genç aktif spor yapan hastalar,
  • Yaralanmadan 2-3 hafta sonra başvuran hastalar,
  • Aşil tendonunun topuk kemiğine yapıştığı yerden koptuğu hastalar,

Konservatif (ameliyatsız) tedavi yönteminin riskleri var mıdır? 

Evet. Uzun süre hareketsiz kalçaya bağlı BACAKTA PIHTI OLUŞUMU önemli bir risktir. Özellikle şişman hastalarda risk daha yüksektir. Bunu önlemek için hHastaların mutlaka kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekir.

Alçının vurması ve yara yapması da diğer bir risktir. Bu tedavi uygulanırken topuğunuzda yanma hissi varsa mutlaka doktorunuza başvurunuz. Alçı topuk kısmı vurmuş olabilir.